บริการประชาชน

แผนที่ปริมาณศักยภาพ
น้ำบาดาล

จังหวัดกระบี่

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 15.46 Mb ดาวน์โหลด : 763 ครั้ง อ่าน : 434 ครั้ง

จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 23.62 Mb ดาวน์โหลด : 333 ครั้ง อ่าน : 149 ครั้ง

จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 24.75 Mb ดาวน์โหลด : 334 ครั้ง อ่าน : 151 ครั้ง

จังหวัดขอนแก่น

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 24.71 Mb ดาวน์โหลด : 538 ครั้ง อ่าน : 321 ครั้ง

จังหวัดชัยภูมิ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 26.48 Mb ดาวน์โหลด : 323 ครั้ง อ่าน : 149 ครั้ง

จังหวัดชุมพร

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 20.81 Mb ดาวน์โหลด : 284 ครั้ง อ่าน : 100 ครั้ง

จังหวัดตรัง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 19.12 Mb ดาวน์โหลด : 228 ครั้ง อ่าน : 85 ครั้ง

จังหวัดตาก

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 17.22 Mb ดาวน์โหลด : 241 ครั้ง อ่าน : 95 ครั้ง

จังหวัดนครพนม

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 19.90 Mb ดาวน์โหลด : 302 ครั้ง อ่าน : 107 ครั้ง

จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 26.47 Mb ดาวน์โหลด : 560 ครั้ง อ่าน : 263 ครั้ง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 20.15 Mb ดาวน์โหลด : 302 ครั้ง อ่าน : 143 ครั้ง

จังหวัดนราธิวาส

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 19.73 Mb ดาวน์โหลด : 228 ครั้ง อ่าน : 87 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 77 รายการ