บริการประชาชน

แผนที่ปริมาณศักยภาพ
น้ำบาดาล

จังหวัดบึงกาฬ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 18.33 Mb ดาวน์โหลด : 109 ครั้ง อ่าน : 56 ครั้ง

จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 20.88 Mb ดาวน์โหลด : 218 ครั้ง อ่าน : 133 ครั้ง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 15.60 Mb ดาวน์โหลด : 176 ครั้ง อ่าน : 60 ครั้ง

จังหวัดปัตตานี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 14.65 Mb ดาวน์โหลด : 90 ครั้ง อ่าน : 41 ครั้ง

จังหวัดพังงา

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 14.55 Mb ดาวน์โหลด : 104 ครั้ง อ่าน : 48 ครั้ง

จังหวัดพัทลุง

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 21.69 Mb ดาวน์โหลด : 97 ครั้ง อ่าน : 43 ครั้ง

จังหวัดเพชรบุรี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 26.64 Mb ดาวน์โหลด : 132 ครั้ง อ่าน : 66 ครั้ง

จังหวัดภูเก็ต

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 10.86 Mb ดาวน์โหลด : 105 ครั้ง อ่าน : 46 ครั้ง

จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 20.17 Mb ดาวน์โหลด : 196 ครั้ง อ่าน : 101 ครั้ง

จังหวัดมุกดาหาร

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 17.84 Mb ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง อ่าน : 53 ครั้ง

จังหวัดยโสธร

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 20.28 Mb ดาวน์โหลด : 139 ครั้ง อ่าน : 57 ครั้ง

จังหวัดยะลา

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 17.75 Mb ดาวน์โหลด : 82 ครั้ง อ่าน : 35 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 77 รายการ