บริการประชาชน

แผนที่ปริมาณศักยภาพ
น้ำบาดาล

จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 26.30 Mb ดาวน์โหลด : 98 ครั้ง อ่าน : 44 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 22.58 Mb ดาวน์โหลด : 159 ครั้ง อ่าน : 81 ครั้ง

จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 22.14 Mb ดาวน์โหลด : 181 ครั้ง อ่าน : 102 ครั้ง

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 9.45 Mb ดาวน์โหลด : 102 ครั้ง อ่าน : 50 ครั้ง

จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 20.71 Mb ดาวน์โหลด : 107 ครั้ง อ่าน : 47 ครั้ง

จังหวัดจันทบุรี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 21.70 Mb ดาวน์โหลด : 116 ครั้ง อ่าน : 55 ครั้ง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 15.43 Mb ดาวน์โหลด : 155 ครั้ง อ่าน : 76 ครั้ง

จังหวัดชลบุรี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 16.95 Mb ดาวน์โหลด : 218 ครั้ง อ่าน : 132 ครั้ง

จังหวัดชัยนาท

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 17.31 Mb ดาวน์โหลด : 100 ครั้ง อ่าน : 42 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 21.23 Mb ดาวน์โหลด : 149 ครั้ง อ่าน : 75 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 16.55 Mb ดาวน์โหลด : 190 ครั้ง อ่าน : 97 ครั้ง

จังหวัดตราด

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 14.04 Mb ดาวน์โหลด : 87 ครั้ง อ่าน : 37 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 77 รายการ