บริการประชาชน

แผนที่ปริมาณศักยภาพ
น้ำบาดาล

จังหวัดนครนายก

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 14.86 Mb ดาวน์โหลด : 87 ครั้ง อ่าน : 36 ครั้ง

จังหวัดนครปฐม

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 13.34 Mb ดาวน์โหลด : 103 ครั้ง อ่าน : 46 ครั้ง

จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 17.89 Mb ดาวน์โหลด : 169 ครั้ง อ่าน : 83 ครั้ง

จังหวัดนนทบุรี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 8.78 Mb ดาวน์โหลด : 98 ครั้ง อ่าน : 45 ครั้ง

จังหวัดน่าน

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 18.36 Mb ดาวน์โหลด : 100 ครั้ง อ่าน : 50 ครั้ง

จังหวัดปทุมธานี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 8.30 Mb ดาวน์โหลด : 110 ครั้ง อ่าน : 53 ครั้ง

จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 17.52 Mb ดาวน์โหลด : 141 ครั้ง อ่าน : 61 ครั้ง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 13.79 Mb ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง อ่าน : 71 ครั้ง

จังหวัดพะเยา

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 19.71 Mb ดาวน์โหลด : 114 ครั้ง อ่าน : 49 ครั้ง

จังหวัดพิจิตร

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 17.27 Mb ดาวน์โหลด : 133 ครั้ง อ่าน : 62 ครั้ง

จังหวัดพิษณุโลก

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 17.11 Mb ดาวน์โหลด : 149 ครั้ง อ่าน : 85 ครั้ง

จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภทไฟล์: .jpg ขนาดไฟล์ : 18.13 Mb ดาวน์โหลด : 144 ครั้ง อ่าน : 67 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 77 รายการ