บริการประชาชน

มาตรฐานและราคากลางการเจาะน้ำบาดาล

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 45.46 Mb ดาวน์โหลด : 5,199 ครั้ง อ่าน : 3,470 ครั้ง

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 8.95 Mb ดาวน์โหลด : 3,417 ครั้ง อ่าน : 2,298 ครั้ง

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.29 Mb ดาวน์โหลด : 6,874 ครั้ง อ่าน : 5,262 ครั้ง

อัตราราคางานต่อหน่วย ฉบับเดือน ธันวาคม 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.09 Mb ดาวน์โหลด : 4,814 ครั้ง อ่าน : 6,231 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ