บริการประชาชน

สรุปผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สรุปการช่วยเหลือประชาชน CSR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.47 Mb ดาวน์โหลด : 23 ครั้ง อ่าน : 32 ครั้ง

สรุปการช่วยเหลือประชาชน CSR
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.22 Mb ดาวน์โหลด : 133 ครั้ง อ่าน : 261 ครั้ง

สรุปการช่วยเหลือประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.51 Mb ดาวน์โหลด : 234 ครั้ง อ่าน : 431 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ