บริการประชาชน

สรุปผลการให้ความช่วยเหลือประชาชนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สรุปการช่วยเหลือประชาชน CSR
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.22 Mb ดาวน์โหลด : 65 ครั้ง อ่าน : 104 ครั้ง

สรุปการช่วยเหลือประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.51 Mb ดาวน์โหลด : 186 ครั้ง อ่าน : 343 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ