บริการประชาชน

กฎหมายน้ำบาดาล

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 14/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (องค์กรปกครองส่วนท้อง)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb ดาวน์โหลด : 531 ครั้ง อ่าน : 682 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 37 รายการ