บริการประชาชน

กฎหมายน้ำบาดาล

สั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต และมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สำควบคุมกิจการน้ำบาดาล)"

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.94 Mb ดาวน์โหลด : 615 ครั้ง อ่าน : 697 ครั้ง

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 14/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (องค์กรปกครองส่วนท้อง)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb ดาวน์โหลด : 577 ครั้ง อ่าน : 744 ครั้ง

จำนวนทั้งหมด 38 รายการ