กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน / อบรม http://www.dgr.go.th/ ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ http://www.dgr.go.th/th/news-career/1962 6 2562 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ http://www.dgr.go.th/th/news-career/1961 6 2562 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย นักธรณีวิทยา นายช่างเครื่องกล และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี http://www.dgr.go.th/th/news-career/1960 7 2562 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย นักธรณีวิทยา นายช่างเครื่องกล และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี http://www.dgr.go.th/th/news-career/1959 6 2562 ประกาศรับสมัครจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โครงการศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก http://www.dgr.go.th/th/news-career/1787 14 2562 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ http://www.dgr.go.th/th/news-career/1771 2 2562 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย นักธรณีวิทยา นายช่างเครื่องกล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี http://www.dgr.go.th/th/news-career/1770 2 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานโครงการศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/news-career/1714 3 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/news-career/1679 15 2562 ประกาศรับสมัครจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โครงการน้ำบาดาลเพื่อการศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร http://www.dgr.go.th/th/news-career/1664 8 2562 ประกาศผลการสอบ วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา รุ่นที่ 21 http://www.dgr.go.th/th/news-career/1637 28 2562 ประกาศผลการสอบ ช่างเจาะน้ำบาดาล รุ่นที่ 23 http://www.dgr.go.th/th/news-career/1636 28 2562