กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน / อบรม http://www.dgr.go.th/ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานโครงการศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/news-career/1714 3 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/news-career/1679 15 2562 ประกาศรับสมัครจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โครงการน้ำบาดาลเพื่อการศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร http://www.dgr.go.th/th/news-career/1664 8 2562 ประกาศผลการสอบ วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา รุ่นที่ 21 http://www.dgr.go.th/th/news-career/1637 28 2562 ประกาศผลการสอบ ช่างเจาะน้ำบาดาล รุ่นที่ 23 http://www.dgr.go.th/th/news-career/1636 28 2562 สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลมาปฏิบัติงาน โครงการสำรวจธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาเทือกเขาหินปูน วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จำนวน 6 อัตรา http://www.dgr.go.th/th/news-career/1591 8 2562 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/news-career/1533 11 2562 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/news-career/1532 11 2562 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/news-career/1531 11 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล รุ่นที่ 23” http://www.dgr.go.th/th/news-career/1407 31 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา รุ่นที่ 21” http://www.dgr.go.th/th/news-career/1406 31 2561 ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน รวม 548 แห่ง http://www.dgr.go.th/th/news-career/1405 26 2561