กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สมัครงาน / อบรม http://www.dgr.go.th/ สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลมาปฏิบัติงาน โครงการสำรวจธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาเทือกเขาหินปูน วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน จำนวน 6 อัตรา http://www.dgr.go.th/th/news-career/1591 8 2562 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/news-career/1533 11 2562 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/news-career/1532 11 2562 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/news-career/1531 11 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล รุ่นที่ 23” http://www.dgr.go.th/th/news-career/1407 31 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา รุ่นที่ 21” http://www.dgr.go.th/th/news-career/1406 31 2561 ประกาศผลสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน รวม 548 แห่ง http://www.dgr.go.th/th/news-career/1405 26 2561 ข่าวสมัครงาน : กองวิเคราะห์น้ำบาดาล ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ http://www.dgr.go.th/th/news-career/1404 26 2561 ข่าวสมัครงาน : ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อรักษาระบบนิเวศและสัตว์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://www.dgr.go.th/th/news-career/1403 26 2561 ข่าวสมัครงาน : ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานที่กองวิเคราะห์น้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 http://www.dgr.go.th/th/news-career/1402 19 2561 ข่าวสมัครงาน : ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อรักษาระบบนิเวศและสัตว์ป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://www.dgr.go.th/th/news-career/1401 17 2561 ข่าวสมัครงาน : สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในโครงการเพิ่มต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน รวม 548 แห่ง จำนวน 10 อัตรา http://www.dgr.go.th/th/news-career/1400 17 2561