กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.dgr.go.th/ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ที่ดี http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1596 11 2562 ทส. รวมพลังจัดมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มุ่งนำการบริการจากภาครัฐ เพื่อความสุขของคนไทยแบบครบวงจร http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1587 7 2562 นายกฯ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ สู่ความยั่งยืน เพื่อปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1576 1 2562 การประปานครหลวงศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1568 30 2562 กรมฯน้ำบาดาล ร่วมงาน “Big Bang อนาคตไทย อนาคตเรา” ตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1567 30 2562 ชาวด่านช้าง ปลื้ม มีน้ำกินน้ำใช้ช่วงแล้ง ขอบคุณรัฐบาลและกรมฯน้ำบาดาล ช่วยกู้วิกฤติ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1566 30 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมแสดงความยินดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1557 28 2562 กรมฯน้ำบาดาล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคู่ขนานกับ ม.จุฬาฯ จัดการประชุม THA 2019 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1549 28 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม” "วันเด็กแห่งชาติ" จัดขึ้นในทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2562 โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานและให้คำขวัญวันเด็กไว้ว่า "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" กิจกรรมส่วนใหญ่ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1508 14 2562 เกษตรกรบ้านหนองอุมลัว ผุดโครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร หลังใช้น้ำบาดาลเพาะพันธุ์ต้นไม้จำหน่ายอู้ฟู่ สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลบ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รวมตัวจัดตั้งพื้นที่เกษตรตัวอย่าง แปลงเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้ “โครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บ้านหนองอุมลัว หมู่ที่ 6 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อส่งต่อความสำเร็จของเกษตรกรไทยให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน หลังจากกลุ่มสมาชิกดังกล่าวได้รับการสนับสนุน “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1507 14 2562 กรมฯน้ำบาดาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 6.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1519 4 2562 รมว. ทส. ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและศูนย์นาคราช เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านน้ำบาดาล พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1384 2 2561