กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.dgr.go.th/ ทส. เชิญชวนลดใช้ถุงพลาสติก จัดงาน "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1746 23 2562 ทส. ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1728 10 2562 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งเดินหน้าแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดนำร่องปล่อยขบวนรถน้ำที่ศรีสะเกษ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1726 10 2562 ทส. เปิดจุดจ่ายน้ำบาดาล 132 แห่ง ทั่วประเทศหนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1695 26 2562 “บิ๊กฉัตร” เปิดงานวันน้ำโลก ตั้งเป้า 7,490 หมู่บ้านขาดแคลน มีน้ำกินน้ำใช้ทั่วถึงภายในปีนี้ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1692 22 2562 ทส. บูรณาการน้ำ + น้ำบาดาล ฝ่าวิกฤตแล้ง http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1686 20 2562 “น้ำบาดาล” พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1675 14 2562 ทส. เปิดงาน มหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎ์ธานี http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1673 13 2562 สทนช.-กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค จ.ฉะเชิงเทรา http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1670 13 2562 ทส. ลุยอีสาน เปิด มหกรรม ทส. 4 ภาค ครั้งที่ 3 ให้ความรู้ประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม @ขอนแก่น http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1655 5 2562 งาน “มหกรรม ทส.” ตอบโจทย์บริหารจัดการน้ำในไร่นา ประปาทุกครัวเรือน พร้อม Road Show ทั้ง 4 ภาค เหนือ กลาง อีสาน ใต้ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1631 25 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมสัมมนาและเผยแพร่การใช้งาน Mobile Application “ห้องสมุดดิจิทัล” (Green Digital Library) http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1621 21 2562