กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข่าวประชาสัมพันธ์ http://www.dgr.go.th/ ทส. นำทีม จนท. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ศึกษาดูงาน Bedo และ อบก. พร้อมออกหน่วยให้ความรู้แก่ประชาชน ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1983 11 2562 น้ำบาดาลร่วมกิจกรรมเปิดตัวพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมคุ้งบางกะเจ้า http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1963 7 2562 ทส. ร่วมกับภาคเอกชน เปิดงาน Thai Water Expo 2019 มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1951 6 2562 ทส. เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ชวนคนไทย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่ออากาศใส ไร้มลพิษ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1950 6 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1943 5 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1942 5 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ปี 2562 “สุขภาพดีคุณภาพชีวิตดี” http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1930 30 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ประจำปี พ.ศ.2562 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1905 24 2562 กรมฯน้ำบาดาล ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1895 23 2562 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1877 22 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มบริษัทอีซูซุแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ“อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 33 http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1866 21 2562 โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เตรียมขยายระบบการผลิตโรงนมอัดเม็ด เร็วๆนี้ http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/1769 1 2562