ค้นหา

คำค้นหา “” จำนวนทั้งหมด 4,549 รายการ

  • ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) ในการประชุมครั้งที่ 33/2566 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566

  • ประกาศผลการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา) ในการประชุมครั้งที่ 24/2566 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

  • รมว. ทส. ส่งมอบน้ำบาดาลระยะไกล แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับประชาชน จ.อุดรธานี

  • รมว. ทส. ส่งมอบน้ำบาดาลระยะไกล แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับประชาชน จ.อุดรธานี

  • น้ำบาดาล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ"

  • ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต7 (กำแพงเพชร) ในการประชุม ครั้งที่ 39/2566 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

  • น้ำบาดาล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ"

  • รมว.ทส. เตรียมรับมือภัยแล้งปี 67 สั่งการน้ำบาดาลดูแลระบบประปาบาดาล พื้นที่ภาคกลางให้พร้อมใช้งาน

  • ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) ในการประชุมครั้งที่ 38/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

  • ประกาศผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของคณะอนุกรรมการเขต สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) ในการประชุมครั้งที่ 28/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

จำนวนทั้งหมด 4549 รายการ