ค้นหา

คำค้นหา “น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” จำนวนทั้งหมด 40 รายการ

  • “รมว.ทส.” ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร "เร่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน"

  • โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล...พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

  • ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักพัฒนาน้ำบาดาล จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การออกแบบระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สำหรับพืชไร่และไม้ผล"

  • “น้ำบาดาลเกษตรแปลงใหญ่” แหล่งน้ำเสริมให้แก่เกษตรกรหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ขยายการเพาะปลูกพืชไร่พืชสวนได้หลากหลาย

  • รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามการต่อยอดโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านหนองอุมลัว ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

  • “พลเอกประวิตร” ลงพื้นที่เมืองเลย แก้ปัญหาน้ำแล้ง ดัน “นวัตกรรมน้ำบาดาล” - “หอถังยักษ์” เพื่อการเกษตร

  • “น้ำบาดาล” เสริมความมั่นคงเกษตรกรรม บ้านสะอาด หมู่ 6 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย และ บ้านโป่งสามขา ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

  • (สทบ. เขต 7) เร่งดำเนินการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่หาน้ำยาก (จำนวน 261 แห่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนทั้งหมด 40 รายการ