ค้นหา

คำค้นหา “น้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่” จำนวนทั้งหมด 4 รายการ

  • “วราวุธ” ส่งมอบน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ 500 ไร่ ที่บ้านคลองแก จังหวัดสระแก้ว

  • เกษตรกรตำบลทุ่งมหาเจริญ จ.สระแก้ว มีความหวังพร้อมรับ “น้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่” แก้ปัญหาภัยแล้ง

  • “วราวุธ” ส่งมอบน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ 500 ไร่ ที่บ้านหนองอุมลัว จ.เลย

  • (สทบ.เขต 4) ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการติดตามงานก่อสร้างและการวางท่อส่งน้ำ โครงการศึกษาและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2563

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ