ค้นหา

คำค้นหา “หอถังยักษ์” จำนวนทั้งหมด 2 รายการ

  • “พลเอกประวิตร” ลงพื้นที่เมืองเลย แก้ปัญหาน้ำแล้ง ดัน “นวัตกรรมน้ำบาดาล” - “หอถังยักษ์” เพื่อการเกษตร

  • หอถังยักษ์ ส่ง “น้ำบาดาล” ระยะไกล 20 กม. ช่วย 5 พันชีวิตตำบลสนามไชย จ.จันทบุรี มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ