ค้นหา

คำค้นหา “เกษตรแปลงใหญ่” จำนวนทั้งหมด 20 รายการ

  • “รมว.ทส.” ส่งมอบน้ำบาดาล เกษตรแปลงใหญ่ จ.ยโสธร เกษตรกรยิ้มลั่นทุ่ง ต่อยอดสร้างเงินจากแตงโมอินทรีย์รูปหัวใจ

  • 5 นวัตกรรมการพัฒนาน้ำบาดาลเสริมความมั่นคง

  • “วราวุธ” ส่งมอบน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ 500 ไร่ ที่บ้านคลองแก จังหวัดสระแก้ว

  • “วราวุธ” สนองนโยบายสู้ภัยแล้งของรัฐบาล ช่วยเกษตรกร กาฬสินธุ์ มีน้ำบาดาลขนาดใหญ่ใช้ทันแล้ง

  • เกษตรกรตำบลทุ่งมหาเจริญ จ.สระแก้ว มีความหวังพร้อมรับ “น้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่” แก้ปัญหาภัยแล้ง

  • การประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

  • “วราวุธ” ส่งมอบน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ 500 ไร่ ที่บ้านหนองอุมลัว จ.เลย

  • กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามการบริหารจัดการน้ำบาดาลเกษตรแปลงใหญ่ บ้านดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร

  • พลเอก ประวิตร” เปิด “บ่อน้ำบาดาลยักษ์” แห่งแรกของไทยที่ชัยนาท บริการประชาชน 8 หมู่บ้าน กว่า 5 พันคน มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี

  • “สทนช.” ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลยักษ์ จ.ชัยนาท

จำนวนทั้งหมด 20 รายการ