ค้นหา

คำค้นหา “เติมน้ำใต้ดิน” จำนวนทั้งหมด 43 รายการ

  • แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่2

  • “เลขาฯ สทนช.” ตรวจติดตามโครงการเติมน้ำใต้ดินที่เชียงใหม่

  • “พลเอก ประวิตร” เปิดสัมมนา ‘ขับเคลื่อนนโยบายด้านทรัพยากร-สิ่งแวดล้อม’ สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เป็นกลไกหลักนำบทเรียนแก้ปัญหา

  • “พลเอก ประวิตร” ลุยเมืองสองแคว ย้ำจังหวัดร่วมผู้นำท้องถิ่น เร่งขยายพื้นที่ทำบ่อเติมน้ำใต้ดินช่วยชาวบ้านแก้ภัยแล้ง-น้ำท่วม

  • "อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจราชการโครงการเติมน้ำใต้ดิน"

  • “พลเอกประวิตร” ย้ำจังหวัดจับมือท้องถิ่น คุมเข้มเติมน้ำใต้ดินตามมาตรฐาน แก้ภัยแล้ง น้ำท่วม อย่างยั่งยืน

  • การติดตามโครงการเติมน้ำใต้ดิน

  • รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

  • "รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจราชการโครงการเติมน้ำใต้ดิน"

  • (สทบ. เขต 2) โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนทั้งหมด 43 รายการ