ค้นหา

คำค้นหา “เติมน้ำใต้ดินระดับตื้น” จำนวนทั้งหมด 16 รายการ

  • “เลขาฯ สทนช.” ตรวจติดตามโครงการเติมน้ำใต้ดินที่เชียงใหม่

  • "อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจราชการโครงการเติมน้ำใต้ดิน"

  • การติดตามโครงการเติมน้ำใต้ดิน

  • รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

  • "รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจราชการโครงการเติมน้ำใต้ดิน"

  • (สทบ. เขต 2) โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

  • สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ลุยโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น จังหวัดพิษณุโลก

  • "สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล" เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนก่อนฤดูน้ำหลากจะเข้ามา

  • (สทบ. เขต 10) ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจติดตามและให้กำลังใจหน่วยขุดบ่อน้ำตื้น พร้อมให้แนวทางการดำเนินงานโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น

  • (สทบ. เขต 10) เร่งขุดบ่อโครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นฯ พื้นที่ ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

จำนวนทั้งหมด 16 รายการ