วีดีทัศน์

วีดีโอ

น้ำ คือ ชีวิต ระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล พัฒนาน้ำกินน้ำใช้เพื่อประชาชน

ระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล พัฒนาน้ำกินน้ำใช้เพื่อประชาชน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พัฒนารูปแบบจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล โดยเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่มีปริมาณน้ำมาก ส่งผ่านระบบกระจายน้ำให้สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ที่ขาดแคลน แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวบ้าน ตำบลตลิ่งชัน ตำบลสนามคลี อำเภอเมือง และตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประโยชน์กว่า 25,000 คน ปริมาณน้ำรวม 2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
คุณศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จะมาเล่าถึงผลการดำเนินงานที่ จ.สุพรรณบุรี

16 ก.พ. 64

“น้ำบาดาล” ทางเลือก ทางรอดแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ให้ประชาชน

ปี 2563 ที่ผ่านมา รัฐบาลได้อนุมัติงบกลางให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ จำนวน 704 แห่ง รวม 43 จังหวัด ขณะนี้ทุกพื้นที่มีน้ำกินน้ำใช้ช่วยบรรเทาภัยแล้งแล้ว

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และตาก ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 111 แห่ง พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เสริมระบบประปาเดิม และก่อสร้างจุดบริการน้ำแก่ประชาชน สามารถเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุน กว่า 3.6 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อปี ช่วยแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ให้ประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือน

สำหรับโครงการสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเสริมแหล่งน้ำดิบ ภายใต้โครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562-63 ประกอบด้วย

5 ก.พ. 64
จำนวนทั้งหมด 56 รายการ