วีดีทัศน์

วีดีโอ

สนามข่าว 7 สี : กรมฯน้ำบาดาล เร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 15 แห่ง ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สนามข่าว 7 สี : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 15 แห่ง เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งขณะนี้ขุดเจาะติดตั้งระบบ พร้อมใช้งานแล้ว 2 แห่ง ที่เหลือจะแล้วเสร็จภายใน 5 เดือน เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ จะมีน้ำบาดาลถึง 113 บ่อ ปริมาณน้ำรวมกันเท่ากับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 1 อ่าง มีน้ำไม่น้อยกว่า 11 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้ใช้สอยดื่มกินมากกว่า 100,000 คน และพื้นที่การเกษตร 9,000 ไร่ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงโควิด-19

25 ส.ค. 64
จำนวนทั้งหมด 81 รายการ