วีดิทัศน์

วิดีโอ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี

CR : สารคดีเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมี ช่วงข่าวพระราชสำนัก 20.00 น ทาง ททบ.5 ดำเนินรายการ โดย สมพิศ บุตรสาระ (วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยความทุกข์ร้อนของราษฏรที่ขาดแคลนน้ำ ด้วยความเข้าใจและเข้าถึงเสมอมา

ทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพร้อมพระราชทานพระราชดำริในการวางแผนเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบและให้การใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุด แก่ราษฏรอย่างทั่วถึง

ดั่งเป็นที่ประจักษ์อีกครั้งในวันที่ 3 เมษายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฏร
ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างทั่วถึง

พร้อมทรงเปิด”โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ปัจจุบัน ชาวตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ร่มเย็นด้วยน้ำบาดาลจากโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ พืชพรรณธัญญาหารบริบูรณ์ ความเป็นอยู่สุขสบายส่งผลถึงความเจริญมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนและประเทศโดยรวม

11 เม.ย. 65
จำนวนทั้งหมด 105 รายการ