วีดีทัศน์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจาะ 1,894 บ่อ ทั่วประเทศ ช่วยภัยแล้ง วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

  • อัพเดทวันที่ 8 พ.ค. 62
  • 204 อ่าน
Email

การรับมือภัยแล้งปีนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำ ตามเป้าหมาย 1,894 บ่อทั่วประเทศ ยืนยันน้ำใต้ดินมีเพียงพอสำหรับการใช้น้ำทั้งภาคครัวเรือนและการเกษตร