วีดีทัศน์

สารคดี "จากสายพระเนตร สู่สายธารแก่ปวงชน"

  • อัพเดทวันที่ 5 ต.ค. 64
  • 17 อ่าน
Email

ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทุ่มเทพระวรกายทำงานหนักด้วยความรัก ความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกรสะท้อนผ่านการทรงงานเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ก่อกำเนิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้นแบบของการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งการพัฒนาแหล่งน้ำถือเป็นพระราชกรณียกิจที่ทรงให้ความสำคัญที่สุด

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564