คู่มือประกอบกิจการน้ำบาดาล
     
 
 
           
   
 
           
     
   

โดย สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
สำรวจเมื่อ มีนาคม 2548
จังหวัด
จำนวน ราย
รายชื่อผู้ประกอบการ
รถเจาะ (คัน)
ความลึกที่เจาะได้ (เมตร)
แท่นเจาะ (ชุด)
ความลึกที่เจาะได้ (เมตร)
สภาพการใช้งาน
เบอร์ โทรศัพท์
ใช้งานได้
ชำรุด
กำแพงเพชร
1
อาณาจักรบาดาล
1
-
-
-
1
-
07 2066955
2
พีพี.ประปาบาดาล
1
-
-
-
1
-
0 5572 5329
เชียงราย
-
-
-
-
-
-
-
-
-
เชียงใหม่
1
นายฉลอง ขุนมนตรี
1
175 แรงม้า
-
-
1
-
01 9601672
2
นายฉัตรชัย จอมพันธ์
2
ไดเร็คโรตารี่ ลึก 200
-
-
2
-
09 1532086
3
บจ.ลานนาริสติค
2
ไดเร็คโรตารี่ ลึก 300
-
-
2
-
01 8834648
4
บจ.แอนด์ดี อิมโพเรียม
2
ไดเร็คโรตารี่ ลึก 300
-
-
2
-
0 5326 0825-6
5
บจ.เพชรบาดาล
1
ไดเร็คโรตารี่ ลึก 300
-
-
1
-
04 0424378
6
นายสมพล จันทร์บุญเรือง
2
ไดเร็คโรตารี่ ลึก 200
-
-
2
-
0 5345 5282
7
นายอินทร ใหม่จันทร์แดง
1
ไดเร็คโรตารี่ ลึก 200
-
-
1
-
0 5331 1861
8
นายนคร รุ่งรัตน์
1
ไดเร็คโรตารี่ ลึก 200
-
-
1
-
0 5349 8576
9
นายมานิตย์ พงษ์ปวน
2
ไดเร็คโรตารี่ ลึก 200
-
-
2
-
0 5384 8490
10
ร้านประเสริฐบาดาล
1
ไดเร็คโรตารี่ ลึก 200
-
-
1
-
01 9508671
11
นายณรงค์ ตาสุข
1
ไดเร็คโรตารี่ ลึก 200
-
-
1
-
01 7647996
12
นายอนุสรณ์ เจริญศิลป์
1
ไดเร็คโรตารี่ ลึก 200
1
120
2
-
06 6547877
13
นายทวี วงศ์สถาน
1
ไดเร็คโรตารี่ ลึก 200
-
-
1
-
01 9809380
14
บจ.นอร์ทเทิร์น
-
-
2
120
2
-
01 9806277
15
นายอดุล คำซาว
-
-
2
120
2
-
01 9511984
16
ร้านธนศักดิ์บาดาล
-
-
1
120
1
-
0 5382 4983
17
นายจรัญ ปัญญาเจริญ
-
-
1
120
1
-
06 5879288
18
นายประสิทธิ์ อินทรปัญญา
1
ไดเร็คโรตารี่ ลึก 300
-
-
1
-
01 9523922
19
นายทรงเดช แสนต๊ะ
1
160 แรงม้า
-
-
1
-
01 4728276
20
นายฉลองชัย เตชะธนารินทร์
1
160 แรงม้า
-
-
1
-
01 4726162
ตาก
1
บจ. พีพี กราวด์วอเตอร์
1
-
-
1
-
01 8788221
2
นายน้อย ขันทองแดง
1
-
-
1
-
น่าน
1
นายบรรพต บูรณสัมปทานนนท์
1
-
-
-
1
-
พะเยา
-
-
-
-
-
-
-
-
-
พิจิตร
-
-
-
-
-
-
-
-
-
พิษณุโลก
1
นายถาวร ผิวอ่อนดี
1
6 ล้อ 100 แรงม้า
-
-
1
-
01 8880080
2
นายอนุวัตร ไวยกาญจน์
1
6 ล้อ 160 แรงม้า
-
-
1
-
09 8584997
3
นายวรวิทย์ พูนภักดี
1
6 ล้อ 160 แรงม้า
-
-
1
-
01 8878417
4
นายไพโรจน์ วิสิฐศรีพาณิชย์
1
6 ล้อ 110 แรงม้า
-
-
1
-
01 8863813
5
นายไพบูลบ์ วิสิฐศรีพาณิชย์
1
6 ล้อ 110 แรงม้า
-
-
1
-
09 8568789
6
นายธานินทร์ คำเกตุ
1
6 ล้อ 110 แรงม้า
-
-
1
-
07 1990808
7
นายสมเกียรติ พูพุ่ม
1
6 ล้อ 110 แรงม้า
-
-
1
-
07 9433670
8
นายแมะ หุ่นทอง
1
6 ล้อ 110 แรงม้า
-
-
1
-
09 858384
9
นายสาคร ท่วมพลอย
1
6 ล้อ 110 แรงม้า
-
-
1
-
01 9534058
เพชรบูรณ์
1
บจ.เจริญศิลป์วิศวกรรม
1
ไดเร็คโรตารี่ 150 แรงม้า
-
-
1
-
01 0443739
2
บจ.บาดาลทิพย์
1
ไดเร็คโรตารี่ 130 แรงม้า
-
-
1
-
01 4746418
3
สุพรรณบาดาล
1
ท๊อปไดร์ 130 แรงม้า
-
-
1
-
01 2840696
4
เข้าค้อบาดาล
1
ท๊อปไดร์ 120 แรงม้า
-
-
1
-
01 0390863
5
ปรียาภรณ์เซอร์วิส
1
ท๊อปไดร์ 150 แรงม้า
-
-
1
-
01 9628731
6
ช่างขาม
1
ไดเร็คโรตารี่ 20 แรงม้า
-
-
1
-
01 9735411
7
ช่างน้อย
1
ไดเร็คโรตารี่ 65 แรงม้า
-
-
1
-
09 9484885
แพร่
-
-
-
-
-
-
-
-
-
แม่ฮ่องสอน
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ลำปาง
1
หจก.ลำปางบาดาล
2
ไดร็คโรตารี่ ลึก 300
-
-
2
-
01 8822399
2
หจก.ลำปางไบร์ท
1
ไดร็คโรตารี่ ลึก 120
-
-
1
-
01 3223206
3
หจก.บี ฟิลเตอร์
1
ไดร็คโรตารี่ ลึก 120
-
-
1
-
01 9528387
4
สวยบาดาล
1
ไดร็คโรตารี่ ลึก 250
-
-
1
-
01 8852153
5
สวงวนบาดาล
2
ไดร็คโรตารี่ ลึก 150
-
-
2
-
09 9540226
6
ถาวรบาดาล
1
ไดร็คโรตารี่ ลึก 120
-
-
1
-
01 9614347
ลำพูน
1
นางพิสมัย ใจยาถา
1
175 แรงม้า
-
-
1
-
01 0262149
2
นายโชคชัย ปริญญาณัฎฐ์
1
175 แรงม้า
-
-
1
-
09 9728069
3
นายเกียรติศักดิ์ สุภาวงศ์
2
160 แรงม้า
-
-
2
-
09 8540312
4
นายวสันต์ จำบุญมา
2
160 แรงม้า
-
-
2
-
06 9200895
5
นายอาคม ปรมศิลป์
5
160 แรงม้า
-
-
5
-
0 5357 8827
6
นายสวิง กูดอนตอง
1
160 แรงม้า
-
-
1
-
01 9606749
7
นายสะอาด ยูบแก้ว
1
160 แรงม้า
-
-
1
-
06 7327261
8
นายกิติศักดิ์ ธรรมสิทธิ์
1
160 แรงม้า
-
-
1
-
06 1850137
9
นายสิงห์คำ เศรฐศิลป์
1
100 แรงม้า
-
-
1
-
09 6316362
10
นายนพดล นนทสิงห์
1
175 แรงม้า
-
-
1
-
01 9514960
11
นายรักศักดิ์ เขยกลาง
1
175 แรงม้า
-
-
1
-
01 9928577
12
นายประวิน ปาตีคำ
1
160 แรงม้า
-
-
1
-
01 3868535
13
นายมงคล ดวงปัญญา
1
160 แรงม้า
-
-
1
-
01 7249002
14
นายสุพจน์ บุญแปง
1
160 แรงม้า
-
-
1
-
09 2653349
15
นางมาลี ทารเปิ้ล
2
160 แรงม้า
-
-
2
-
01 9508091
16
นายไพรวัลย์ ชายน้อย
1
160 แรงม้า
-
-
1
-
0 5350 8745
17
นายชัยกร ปันทัน
1
120 แรงม้า
-
-
1
-
01 7467118
สุโขทัย
1
บจ.โตโยต้า สุโขทัย
3
-
-
-
3
-
01 6049402
2
หจก.เพชรบาดาล
1
100
-
-
1
-
09 6345551
อุตรดิตถ์
1
หจก.มรกตบาดาล
1
100
1
-
2
-
09 6345551
รวม
67
-
79
-
8
-
87
-
-