- - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - - Department of Groundwater Resources - -
 
     
     


 


 
 
       
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
Untitled Document
  รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยืนยันศักยภาพน้ำบาดาลของประเทศไทยช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของเกษตรกร [27/02/58]  

สรุปรายงานสถานการณ์
ประจำวัน 20 กุมภาพันธ์ 2558

-------------------------------------------------
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ

Call Center 0 2793 1000

 
     

  สทบ. เขต 10 ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร
ทส. ลงพื้นที่ติดตามภารกิจ “น้ำบาดาล”
ในพื้นที่ จ. อุดรธานี
[26/02/58]
 

  ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2558
[26/02/58]
 

  ประชุม (ร่าง) ยุทธศาสตร์
ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(พ.ศ. 2558-2561)
[23/02/58]
 

  การฝึกอบรมระดับภูมิภาคของ
ทบวงการฯ ด้านการประยุกต์ใช้เทคนิค
ไอโซโทป และเคมีปฐพี...
[23/02/58]
  
     
 
 
 
     
Untitled Document
          
               
зǧѾҡøҵǴ  ˹§ҹǢͧ            ˡóѾ Ѿҡøó  
ͧǹѵ    ԡ䫵   
 
 

    หน่วยงานภายใน

    สำนักบริหารกลาง
         ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
    กองแผนงาน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
    สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
    สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
    สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
    สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล   กองวิเคราะห์น้ำบาดาล
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
   กลุ่มนิติการ
   ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
   กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
   กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์ประสานงานด้านน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน
      โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล

   สทบ. เขต 1 (ลำปาง)
   สทบ. เขต 2 (สุพรรณบุรี)
   สทบ. เขต 3 (สระบุรี)
   สทบ. เขต 4 (ขอนแก่น)
   สทบ. เขต 5 (นครราชสีมา)
  สทบ. เขต 6 (ตรัง)   สทบ. เขต 7 (กำแพงเพชร)
   สทบ. เขต 8 (ราชบุรี)
   สทบ. เขต 9 (ระยอง)
   สทบ. เขต 10 (อุดรธานี)
   สทบ. เขต 11 (อุบลราชธานี)
   สทบ. เขต 12 (สงขลา)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 อีเมล์ : webmaster@dgr.mail.go.th