- - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - - Department of Groundwater Resources - -
 
     
     


 


 
 
       
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
Untitled Document
  อทบ. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่
โครงการพัฒนา พื้นที่ลุ่มน้ำ ปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
[23/07/57]
 

  ทส. ร่วมกิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ [23/07/57]  

  กสร. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำบาดาล” ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ
[22/07/57]
 

  พิธีลงนามสัญญา โครงการ
ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ/ เงินอุดหนุน
จากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
[21/07/57]
 

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมจัดนิทรรศการ
เนื่องในวันสถาปนาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร
[21/07/57]
 

 

สถานการณ์ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และการให้
ความช่วยเหลือ ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
[21/07/57]

   


 
     
ระบบกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
     
Untitled Document
                             
зǧѾҡøҵǴ  ˹§ҹǢͧ             ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ   The Office of The National Anti-Corruption Commission   ˡóѾ Ѿҡøó   ͧǹѵ   ͧǹѵ     ѺѧԴ繢ͧЪҪ  LMS : ɰԨ§  
 
 

    หน่วยงานภายใน

    สำนักบริหารกลาง
    กองแผนงาน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
    สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
    สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
    สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
    สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล   กองวิเคราะห์น้ำบาดาล
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
   กลุ่มนิติการ
   ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
   สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
   กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

   สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล

   สทบ. เขต 1 (ลำปาง)
   สทบ. เขต 2 (สุพรรณบุรี)
   สทบ. เขต 3 (สระบุรี)
   สทบ. เขต 4 (ขอนแก่น)
   สทบ. เขต 5 (นครราชสีมา)
   สทบ. เขต 6 (ตรัง)   สทบ. เขต 7 (กำแพงเพชร)
   สทบ. เขต 8 (ราชบุรี)
   สทบ. เขต 9 (ระยอง)
   สทบ. เขต 10 (อุดรธานี)
   สทบ. เขต 11 (อุบลราชธานี)
   สทบ. เขต 12 (สงขลา)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 อีเมล์ : webmaster@dgr.mail.go.th