สรุปผลพิจารณาคำขอ ใบอนุญาต เจาะ/ใช้/เพิ่ม/ลด การใช้น้ำบาดาล

ปฏิทินกิจกรรม

Motion น้ำบาดาล

ขั้นตอนขอรับการสนับสนุนโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร เป็นอีกภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อจัดหาแหล่งน้ำบาดาลให้กลุ่มเกษตรกร มีน้ำใช้ทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง โดยการพัฒนาตามหลักวิชาการให้เหมาะสมกับศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งน้ำบาดาล…

ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS

สมัครงาน / อบรม RSS

คำถามที่พบบ่อย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจต่อรายงานสรุปสถานการณ์ประจำวัน

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

เพื่อลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ กรุณากรอกอีเมล ของท่านและคลิกปุ่ม “สมัครรับข่าวสาร”

ติดต่อกรม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขที่ 26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900