สรุปผลพิจารณาคำขอ ใบอนุญาต เจาะ/ใช้/เพิ่ม/ลด การใช้น้ำบาดาล

  • ลำดับ

    หัวข้อ

    วันที่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เจาะ 1,894 บ่อ ทั่วประเทศ ช่วยภัยแล้ง วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

การรับมือภัยแล้งปีนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำ ตามเป้าหมาย 1,894 บ่อทั่วประเทศ ยืนยันน้ำใต้ดินมีเพียงพอสำหรับการใช้น้ำทั้งภาคครัวเรือนและการเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS

ข่าวสารภายใน RSS

สมัครงาน / อบรม RSS

ข่าวสารหน่วยงาน

คำถามที่พบบ่อย

แบบสำรวจความคิดเห็น

การให้บริการข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

เพื่อลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ กรุณากรอกอีเมล์ ของท่านและคลิกปุ่ม “สมัครรับข่าวสาร”

ติดต่อกรม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขที่ 26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900