สรุปผลพิจารณาคำขอ ใบอนุญาต เจาะ/ใช้/เพิ่ม/ลด การใช้น้ำบาดาล

ปฏิทินกิจกรรม

น้ำบาดาลครับผม!

น้ำบาดาลดื่มได้ !!!

น้ำบาดาล มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และสามารถดื่มได้จริงหรือ ??? “น้ำบาดาล” เป็นน้ำที่ถูกกรองตามธรรมชาติ บางแห่งมีคุณภาพน้ำดี สามารถใช้ดื่มได้ทันที แต่บางแห่งอาจจะมีปริมาณแร่ธาตุสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่ม จำเป็นต้องตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพของน้ำบาดาล เพื่อให้ทราบวิธีปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำไปใช้ประโยชน์ #กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาลดื่มได้ #ตรวจคุณภาพน้ำบาดาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ RSS

ข่าวสารภายใน RSS

สมัครงาน / อบรม RSS

คำถามที่พบบ่อย

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจต่อรายงานสรุปสถานการณ์ประจำวัน

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

เพื่อลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ กรุณากรอกอีเมล์ ของท่านและคลิกปุ่ม “สมัครรับข่าวสาร”

ติดต่อกรม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขที่ 26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900