icon home หน้าหลัก
ดูข่าวย้อนหลังทั้งหมด
     

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 

      วันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อรับฟังสรุปภารกิจงานด้านน้ำบาดาล
ข้อมูลองค์กร พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมี นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

 
ที่มาและภาพข่าวโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 
เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
 
แบ่งปันหน้านี้ไปยัง : Share