ผู้บริหาร

นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร

นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

บริการข้อมูลข่าวสาร

ช่องทางประชาสัมพันธ์

ติดต่อกรม

สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
เลขที่ 26/83 อาคาร 2 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900