- - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - - Department of Groundwater Resources - -
 
     
     


 


 
 
       
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
Untitled Document
  บันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
[13/11/57]
 


  ประชุมรับฟังการนำเสนอรายงาน
ความก้าวหน้า ครั้งที่ 3
[24/11/57]
 

  อทบ. ให้สัมภาษณ์พิเศษ รายการ
“ถอดสลักข่าว” ประเด็นน้ำบาดาล
...พร้อมรับมือภัยแล้ง”
[21/11/57]
 

  นายกรัฐมนตรีปล่อยคาราวานสู้ภัยแล้ง
เป็นของขวัญจากรัฐบาลให้ประชาชน
[20/11/57]
 

  ทส. ไฟเขียว “น้ำบาดาล” ระดมช่วย
31 จังหวัดเสี่ยงภัยแล้ง เร่งแก้ปัญหา
น้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร
[14/11/57]
 

     


 
     
ระบบกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
     
Untitled Document
          
               
зǧѾҡøҵǴ  ˹§ҹǢͧ            ˡóѾ Ѿҡøó   ͧǹѵ      
 
 

    หน่วยงานภายใน

    สำนักบริหารกลาง
         ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
    กองแผนงาน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
    สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
    สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
    สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
    สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล   กองวิเคราะห์น้ำบาดาล
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
   กลุ่มนิติการ
   ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
   สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
   กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

   สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล

   สทบ. เขต 1 (ลำปาง)
   สทบ. เขต 2 (สุพรรณบุรี)
   สทบ. เขต 3 (สระบุรี)
   สทบ. เขต 4 (ขอนแก่น)
   สทบ. เขต 5 (นครราชสีมา)
   สทบ. เขต 6 (ตรัง)   สทบ. เขต 7 (กำแพงเพชร)
   สทบ. เขต 8 (ราชบุรี)
   สทบ. เขต 9 (ระยอง)
   สทบ. เขต 10 (อุดรธานี)
   สทบ. เขต 11 (อุบลราชธานี)
   สทบ. เขต 12 (สงขลา)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 อีเมล์ : webmaster@dgr.mail.go.th