- - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - - Department of Groundwater Resources - -
 
     
     


 


 
 
       
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
Untitled Document
    รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) ให้สัมภาษณ์
สถานีโทรทัศน์ NBT WORLD...
[01/04/58]
 

 
สรุปรายงานสถานการณ์
ประจำวัน 01 เมษายน 2558

-------------------------------------------------
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ
Call Center 0 2793 1000
-------------------------------------------------
สรุปผลการดำเนินงาน
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ประจำวัน27 มีนาคม 2558


 
       

 
ประกาศเตือน
ขณะนี้ มีกลุ่มมิจฉาชีพ หลอกลวงว่าได้รับงานจ้างเหมา
เจาะบ่อน้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
และให้เหมาช่วงต่อโดยเรียกเก็บเงินประกันล่วงหน้า
หากพบการกระทำดังกล่าวให้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที

 

    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี
ในการประชุม...
[01/04/58]
 

    อทบ. ให้สัมภาษณ์ ช่อง 3 Family :
On Air สกู๊ปข่าว “น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร”
[31/03/58]
 

    สบก. ร่วมยินดี รองอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
[31/03/58]
 

    ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำเร็จรูป Geoscene 3D โครงการศึกษา
สำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาล...
[31/03/58]
 

  รายการ เสียงประชาชน 8 มี.ค. 58 [30/03/58]   
     
 
 
 
     
Untitled Document
          
               
зǧѾҡøҵǴ  ˹§ҹǢͧ            ˡóѾ Ѿҡøó  
ͧǹѵ    ԡ䫵   
 
 

    หน่วยงานภายใน

    สำนักบริหารกลาง
         ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
    กองแผนงาน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
    สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
    สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
    สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
    สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล   กองวิเคราะห์น้ำบาดาล
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
   กลุ่มนิติการ
   ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
   กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
   กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
   ศูนย์ประสานงานด้านน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุน
      โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล

   สทบ. เขต 1 (ลำปาง)
   สทบ. เขต 2 (สุพรรณบุรี)
   สทบ. เขต 3 (สระบุรี)
   สทบ. เขต 4 (ขอนแก่น)
   สทบ. เขต 5 (นครราชสีมา)
  สทบ. เขต 6 (ตรัง)   สทบ. เขต 7 (กำแพงเพชร)
   สทบ. เขต 8 (ราชบุรี)
   สทบ. เขต 9 (ระยอง)
   สทบ. เขต 10 (อุดรธานี)
   สทบ. เขต 11 (อุบลราชธานี)
   สทบ. เขต 12 (สงขลา)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 อีเมล์ : webmaster@dgr.mail.go.th