- - กรมทรัพยากรน้ำบาดาล - - Department of Groundwater Resources - -
 
     
     


 


 
 
       
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
Untitled Document
  สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา ส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [25/08/57]  

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดประชุมสัมมนา
เสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล
การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520
[25/08/57]
 

  สทบ.เขต 4 ขอนแก่น ส่งมอบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร [25/08/57]  

  สทบ.เขต 4 ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการ
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
[25/08/57]
 

  สทบ.เขต 12 สงขลา สนับสนุนน้ำดื่มสะอาด
งานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้
[21/08/57]
 

 

สถานการณ์ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้และการให้
ความช่วยเหลือ ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557
[25/08/57]                      ดูข้อมูลย้อนหลัง

   


 
     
ระบบกฎหมายอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
     
Untitled Document
    ẺǨ͡ԹԨͧ                          
зǧѾҡøҵǴ  ˹§ҹǢͧ             ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ   The Office of The National Anti-Corruption Commission   ˡóѾ Ѿҡøó   ͧǹѵ   ͧǹѵ     ѺѧԴ繢ͧЪҪ  LMS : ɰԨ§  
 
 

    หน่วยงานภายใน

    สำนักบริหารกลาง
    กองแผนงาน
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
    สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
    สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
    สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
    สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล   กองวิเคราะห์น้ำบาดาล
   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
   กลุ่มตรวจสอบภายใน
   กลุ่มนิติการ
   ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
   สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
   กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
   ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

   สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล

   สทบ. เขต 1 (ลำปาง)
   สทบ. เขต 2 (สุพรรณบุรี)
   สทบ. เขต 3 (สระบุรี)
   สทบ. เขต 4 (ขอนแก่น)
   สทบ. เขต 5 (นครราชสีมา)
   สทบ. เขต 6 (ตรัง)   สทบ. เขต 7 (กำแพงเพชร)
   สทบ. เขต 8 (ราชบุรี)
   สทบ. เขต 9 (ระยอง)
   สทบ. เขต 10 (อุดรธานี)
   สทบ. เขต 11 (อุบลราชธานี)
   สทบ. เขต 12 (สงขลา)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 0 2299 3900 โทรสาร 0 2299 3926 อีเมล์ : webmaster@dgr.mail.go.th