ระดับน้ำบาดาลจากบ่อสังเกตการณ์ในกรุงเทพมหานครประจำปี 2552
ลำดับที่ หมายเลข สถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด ความ ระดับน้ำปี 2552
  บ่อ         ลึกเจาะ ม.ค.-52 ก.พ.-52 มี.ค.-52 เม.ย.-52 พ.ค.-52 มิ.ย.-52 ก.ค.-52 ส.ค.-52
1 PD0020 วัดสามัคคีธรรม ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 99.00 18.59 18.45 18.40 17.28 17.22 17.31 17.27 17.30
2 NL0035 วัดสามัคคีธรรม ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 168.00 25.44 25.40 25.01 23.19 23.30 23.25 23.20 23.29
3 NB0023 วัดสามัคคีธรรม ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 221.00 25.39 24.93 25.12 23.63 23.58 23.60 23.54 23.60
4 PD0007 ร.ร.พิบูลย์อุปถัมภ์ ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 104.15 18.91 19.15 19.23 16.93 17.02 17.15 17.20 17.12
5 NL0031 วัดสิริกมลาวาส ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 169.00 24.83 25.19 25.21 23.29 23.41 23.54 23.48 23.45
6 PD0026 วัดศิริพงษ์ฯ ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพฯ 100.00 บ่อตัน
7 NL0006 วัดศิริพงษ์ฯ ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพฯ 137.20 26.11 26.40 26.35 25.15 25.20 25.04 25.15 25.21
8 NB0036 วัดศิริพงษ์ฯ ท่าแร้ง บางเขน กรุงเทพฯ 229.00 27.39 27.55 27.44 26.02 26.17 26.11 25.90 25.97
9 PD0084 วัดแป้นทองโสภาราม สามวาตะวันตก มีนบุรี กรุงเทพฯ 88.50 17.20 17.38 17.42 16.00 16.23 16.29 16.20 16.19
10 NL0054 วัดแป้นทองโสภาราม สามวาตะวันตก มีนบุรี กรุงเทพฯ 161.00 31.53 31.60 31.54 29.47 29.52 29.60 29.55 19.61
11 NB0047 วัดแป้นทองโสภาราม สามวาตะวันตก มีนบุรี กรุงเทพฯ 231.00 28.96 29.11 28.90 27.12 27.11 27.20 27.14 27.18
12 PD0040 วัดแสนสุข มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพฯ 85.00 18.78 18.84 18.75 16.54 16.44 16.49 16.52 16.49
13 NL0016 วัดแสนสุข มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพฯ 143.29 32.65 32.71 32.60 30.27 30.39 30.44 30.53 30.47
14 NB0046 วัดแสนสุข มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพฯ 217.00 35.90 36.08 35.92 34.15 34.22 34.18 34.29 34.22
15 PD0044 สถานี T.V. ช่อง 11 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 106.00 19.15 19.33 19.11 17.33 17.28 17.25 17.30 17.28
16 NL0059 สถานี T.V. ช่อง 11 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 169.00 24.73 24.86 24.70 23.20 23.09 22.97 22.95 22.90
17 NB0055 สถานี T.V. ช่อง 11 บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 215.00 23.84 23.96 23.92 21.43 21.40 21.32 21.27 21.33
18 PD0023 การไฟฟ้าทุ่งมหาเมฆ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 123.00 21.68 21.72 21.74 20.18 20.20 20.14 20.20 20.15
19 NL0038 การไฟฟ้าทุ่งมหาเมฆ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 159.00 23.85 23.88 23.90 21.37 21.31 21.20 21.15 21.20
20 NB0033 การไฟฟ้าทุ่งมหาเมฆ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 220.00 25.77 25.82 25.79 23.40 23.58 23.50 23.47 23.51
21 PD0138 สนามกอล์ฟกรุงเทพฯ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 100.00 18.02 18.20 18.16 17.54 17.65 17.54 17.50 17.48
22 NL0140 สนามกอล์ฟกรุงเทพฯ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 150.00 27.81 27.93 27.90 26.11 26.19 26.07 26.11 26.24
23 NB0139 สนามกอล์ฟกรุงเทพฯ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 200.00 27.55 27.65 27.60 25.39 25.46 25.51 25.48 25.56
24 PD0036 วัดลาดบัวขาว ประเวศ ประเวศ กรุงเทพฯ 99.00 18.12 18.18 18.09 16.75 17.04 17.19 17.24 17.30
25 NL0052 วัดลาดบัวขาว ประเวศ ประเวศ กรุงเทพฯ 160.00 31.10 31.40 31.32 29.14 29.22 29.35 29.38 29.37
26 NB0045 วัดลาดบัวขาว ประเวศ ประเวศ กรุงเทพฯ 204.00 29.25 29.41 29.37 27.33 27.50 27.61 27.50 27.53
27 PD0027 วัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 87.00 19.69 19.85 19.72 17.88 17.85 18.04 17.88 17.81
28 NL0042 วัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 181.00 27.15 27.22 27.18 23.53 23.48 23.72 23.70 23.65
29 NB0035 วัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 217.00 28.27 28.31 28.30 23.59 23.54 23.81 23.76 23.70
30 BK0003 วัดวชิรธรรมสาธิต บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ 50.00 18.50 18.64 18.58 16.17 16.20 16.05 16.18 16.90
31 PD0035 วัดผ่องพลอย บางนา พระโขนง กรุงเทพฯ 114.00 22.30 22.32 22.35 21.12 21.21 21.30 21.25 21.21
32 NL0049 วัดผ่องพลอย บางนา พระโขนง กรุงเทพฯ 153.00 25.02 25.19 25.22 23.95 23.90 23.88 23.89 23.81
33 PD0030 วัดทุ่งลานนา ดอกไม้ พระโขนง กรุงเทพฯ 86.00 18.83 18.97 18.94 17.28 17.25 17.29 17.20 17.14
34 NL0044 วัดทุ่งลานนา ดอกไม้ พระโขนง กรุงเทพฯ 135.00 29.56 29.58 29.50 25.31 25.29 25.31 25.27 25.29
35 NB0037 วัดทุ่งลานนา ดอกไม้ พระโขนง กรุงเทพฯ 218.00 26.91 26.95 26.86 24.69 24.72 24.87 24.84 24.80
36 PD0021 การเคหะคลองจั่น คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 112.00 18.54 18.64 18.60 16.63 16.70 16.90 16.83 16.77
37 NL0036 การเคหะคลองจั่น คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 166.00 27.46 27.98 27.59 24.22 24.27 24.37 24.32 24.28
38 NB0028 การเคหะคลองจั่น คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 220.00 26.70 26.90 26.88 23.72 23.70 23.88 23.85 23.80
39 PD0041 ร.ร.ประภาสวิทยา คลองกุ่ม มีนบุรี กรุงเทพฯ 88.00 18.44 18.51 18.49 17.50 17.49 17.56 17.50 17.39
40 NL0056 ร.ร.ประภาสวิทยา คลองกุ่ม มีนบุรี กรุงเทพฯ 170.00 29.60 29.73 29.80 27.71 27.80 27.93 27.87 27.81
41 NB0051 ร.ร.ประภาสวิทยา คลองกุ่ม มีนบุรี กรุงเทพฯ 223.00 29.33 29.45 29.51 27.35 27.41 27.57 27.51 27.50
42 PD0025 วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 103.00 18.45 18.61 18.67 17.22 17.29 17.41 17.35 17.39
43 NL0039 วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 177.00 22.37 22.53 22.60 20.15 20.23 20.39 20.31 20.17
44 NB0032 วัดแก้วฟ้าจุฬามณี ถนนนครไชยศรี ดุสิต กรุงเทพฯ 201.00 23.61 23.72 23.76 21.39 21.42 21.50 21.44 21.38
45 PD0015 วัดใหม่ลำนกแขวก แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพฯ 88.41 13.90 14.18 14.11 13.50 13.63 13.76 13.71 13.65
46 NL0084 วัดใหม่ลำนกแขวก แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพฯ 153.50 33.15 33.39 33.31 31.29 31.33 31.42 31.37 31.31
47 NB0083 วัดใหม่ลำนกแขวก แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพฯ 213.50 36.84 37.02 36.97 35.10 35.27 35.20 35.13 34.93
48 PD0086 วัดลำต้อยติ่ง ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพฯ 106.61 23.15 23.40 23.35 22.17 22.26 22.19 22.09 21.92
49 NL0085 วัดลำต้อยติ่ง ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพฯ 159.46 22.79 22.87 22.80 21.15 21.20 21.24 21.20 21.27
50 NB0084 วัดลำต้อยติ่ง ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพฯ 241.90 14.36 14.59 14.45 12.90 12.98 13.03 13.10 13.15
51 PD0085 วัดภักดีนรเศรษฐ  กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 85.00 15.08 15.21 15.19 13.95 14.05 14.11 14.08 13.97
52 NL0015 วัดภักดีนรเศรษฐ  กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 155.00 14.11 14.20 14.17 13.90 14.11 14.25 14.20 14.16
53 NB0082 วัดภักดีนรเศรษฐ  กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 213.00 38.35 38.49 38.40 37.15 37.24 37.30 37.25 37.19
54 PD0032 วัดเกาะสุวรรณาราม คลองถนน บางเขน กรุงเทพฯ 111.00 20.80 21.16 21.20 20.28 20.22 20.16 20.14 20.11
55 NL0045 วัดเกาะสุวรรณาราม คลองถนน บางเขน กรุงเทพฯ 172.00 26.77 26.84 26.81 24.39 24.41 24.52 24.58 24.53
56 NB0038 วัดเกาะสุวรรณาราม คลองถนน บางเขน กรุงเทพฯ 198.00 25.51 25.62 25.64 23.78 23.95 24.07 24.16 24.19
57 PD0028 วัดบางบัว อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 103.00 16.63 16.74 16.80 15.33 15.47 15.52 15.50 15.43
58 NB0011 วัดบางบัว อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 227.00 24.82 24.88 24.90 22.30 22.39 22.42 22.37 22.34
59 BK0001 วัดบางบัว อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ 57.00 15.73 15.82 15.88 14.20 14.28 14.25 14.22 14.20
60 A0001 บ่อโครงการฯ JICA  คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 574.00 บ่อแตก
61 A0002 บ่อโครงการฯ JICA  คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 437.00 29.60 29.77 29.69 28.12 28.27 28.31 28.28 20.22
62 A0003 บ่อโครงการฯ JICA  คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 360.00 29.38 29.45 29.40 28.08 28.14 28.20 28.15 28.09
63 A0004 บ่อโครงการฯ JICA  คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 302.00 29.45 29.60 29.52 27.15 27.22 27.29 27.20 27.19
64 A0005 บ่อโครงการฯ JICA  คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 215.00 29.16 29.32 29.28 27.20 27.17 27.21 27.20 27.21
65 A0006 บ่อโครงการฯ JICA  คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 145.00 30.66 30.74 30.69 28.35 28.70 28.64 27.25 28.68
66 A0007 บ่อโครงการฯ JICA  คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 108.00 27.05 27.18 27.14 25.19 25.29 25.22 28.72 25.31
67 A0008 บ่อโครงการฯ JICA  คลองสองต้นนุ่น ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 48.00 14.29 14.37 14.40 12.77 13.10 13.22 25.29 13.21
68 PD0017 กรมทรัพยากรธรณี ทุ่งพญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 93.00 19.82 19.90 19.86 17.88 17.94 17.80 17.74 17.70
69 NL0034 กรมทรัพยากรธรณี ทุ่งพญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 140.00 22.02 22.14 22.19 19.76 19.82 19.75 19.80 19.77
70 NB0027 กรมทรัพยากรธรณี ทุ่งพญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 199.00 25.16 25.20 25.27 22.54 22.61 22.55 22.01 22.45
71 BK0002 กรมทรัพยากรธรณี ทุ่งพญาไท พญาไท กรุงเทพฯ 57.00 18.87 18.94 18.97 17.15 17.24 17.16 17.23 17.21
72 PD0077 วัดทุ่งครุ วัดทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 98.00 20.94 21.11 21.20 19.78 19.83 19.80 19.90 19.88
73 NB0076 วัดทุ่งครุ วัดทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 219.50 23.85 22.79 23.98 22.16 22.44 22.40 22.35 22.30
74 NL0058 ร.ร. อิสลามวิทยาลัย ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 171.00 22.78 23.90 22.84 21.20 21.17 21.20 21.17 21.11
75 NB0054 ร.ร. อิสลามวิทยาลัย ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 212.00 26.50 26.54 26.60 24.93 24.90 24.95 24.91 24.85
76 NL0053 วัดโคนอน บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 156.00 22.75 22.87 22.91 20.77 20.83 20.80 20.73 20.70
77 PD0006 วัดจันทร์ประดิษฐ์ บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 97.60 29.16 29.30 29.28 28.14 28.28 28.32 28.30 28.28
78 NB0001 วัดจันทร์ประดิษฐ์ บางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 204.60 24.64 24.70 24.69 24.07 24.15 24.18 24.29 24.32
79 DMW0002 เทคนิคราชสิทธิ์ บางบอน บางบอน กรุงเทพฯ 551.00 37.90 38.04 38.16 36.79 36.90 37.12 37.16 37.22
80 PD0062 วัดพรหมรังษี แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 104.00 21.33 21.39 21.30 20.13 20.21 20.28 20.25 20.29
81 NL0018 วัดพรหมรังษี แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 173.00 24.02 24.15 24.11 23.85 23.81 23.99 23.91 23.95
82 NB0066 วัดพรหมรังษี แสมดำ บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 217.00 29.11 29.27 29.20 28.44 28.38 28.47 28.43 28.40
83 PD0057 วัดนิลสุธาราม  บางบอน บางบอน กรุงเทพฯ 85.00 21.60 21.80 21.74 20.34 20.42 20.59 20.55 20.49
84 NL0070 วัดนิลสุธาราม  บางบอน บางบอน กรุงเทพฯ 143.00 23.19 23.27 23.18 21.95 21.91 22.15 22.14 22.08
85 NB0062 วัดนิลสุธาราม  บางบอน บางบอน กรุงเทพฯ 228.00 27.58 27.68 27.71 26.18 26.20 26.43 26.40 26.39
86 PD0083 วัดตลิ่งชัน ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 100.00 19.77 19.86 19.93 18.24 18.18 18.27 18.22 18.17
87 NL0083 วัดตลิ่งชัน ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 178.00 27.30 27.33 27.37 25.79 25.88 26.14 26.20 26.22
88 NB0081 วัดตลิ่งชัน ตลิ่งชัน ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 220.00 25.25 25.39 25.44 24.06 24.11 24.09 24.15 24.19
89 PD0082 วัดไชยทิศ  บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 100.53 19.32 19.42 19.38 17.58 17.63 17.72 17.80 17.74
90 NL0057 วัดไชยทิศ  บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 165.00 25.41 25.49 25.37 24.18 24.20 24.33 24.29 24.21
91 NB0050 วัดไชยทิศ  บางขุนศรี บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 229.00 22.38 22.41 22.39 20.93 21.12 21.20 21.08 20.93
92 PD0034 สวนจตุจักร ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 122.00 18.50 18.63 18.58 16.49 16.60 16.74 16.70 16.64
93 NL0048 สวนจตุจักร ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 169.00 23.65 23.78 23.66 22.07 22.14 22.17 22.19 22.21
94 NB0042 สวนจตุจักร ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 223.00 24.50 24.90 24.78 23.15 23.17 23.26 23.31 23.28
95 PD0133 วัดหัวกระบือ ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 100.00 22.12 22.15 22.21 20.15 20.24 20.39 20.42 20.37
96 NL0135 วัดหัวกระบือ ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 150.00 22.15 22.23 22.18 21.27 21.33 21.42 21.35 21.30
97 NB0134 วัดหัวกระบือ ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 200.00 25.36 25.45 25.40 24.13 24.20 24.18 24.22 24.19
98 NB0135 วัดท่าข้าม ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 193.00 23.29 23.33 23.38 22.07 22.19 22.10 22.17 22.15
99 NL0136 วัดท่าข้าม ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 157.00 20.71 20.84 20.91 19.39 19.48 19.54 19.52 19.48
100 PD0134 วัดท่าข้าม ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ 105.00 24.62 24.70 24.73 23.17 23.25 23.20 23.11 23.08
101 NB0136  ท้องฟ้าจำลอง วัฒนา คลองตัน กรุงเทพฯ 202.00 24.33 24.45 24.50 22.17 22.19 22.30 22.32 22.35
102 NL0137  ท้องฟ้าจำลอง วัฒนา คลองตัน กรุงเทพฯ 148.00 21.14 21.20 21.24 19.30 19.32 19.37 19.43 19.40
103 PD0135  ท้องฟ้าจำลอง วัฒนา คลองตัน กรุงเทพฯ 104.00 20.69 20.73 20.77 19.58 19.54 19.58 19.61 19.57
104 NB0137 วัดขุมทอง ขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 200.00 16.30 16.44 16.39 14.76 14.70 14.75 14.71 14.63
105 NL0138 วัดขุมทอง ขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 165.00 31.15 31.29 31.18 29.41 29.53 30.11 30.24 30.19
106 PD0136 วัดขุมทอง ขุมทอง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 100.00 18.54 18.61 18.55 18.12 18.10 18.17 18.19 18.07
107 NB0138 วัดบำรุงรื่น คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 200.00 30.32 30.42 30.47 29.36 29.34 29.42 29.35 29.41
108 PD0137 วัดบำรุงรื่น คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 100.00 30.11 20.15 30.19 28.20 28.41 28.50 28.48 28.57
109 NL0139 วัดบำรุงรื่น คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 150.00 30.93 31.14 31.22 28.37 28.44 28.41 28.37 28.43
110 NB0140 วัดทรัพยสโมสร แสนแสบ หนองจอก กรุงเทพฯ 200.00 30.51 30.58 30.61 28.18 28.23 28.31 28.26 28.25
111 NL0141 วัดทรัพยสโมสร แสนแสบ หนองจอก กรุงเทพฯ 150.00 50.14 50.17 50.19 48.16 48.50 48.72 48.70 48.66
112 PD0139 วัดทรัพยสโมสร แสนแสบ หนองจอก กรุงเทพฯ 100.00 31.08 31.12 31.18 29.53 29.67 29.77 29.75 29.71
113 NB0141 วัดใหม่กระทุ่มล้ม หนองจอก หนองจอก กรุงเทพฯ 200.00 17.12 17.20 17.30 16.20 16.30 16.25 16.29 16.33
114 NL0142 วัดใหม่กระทุ่มล้ม หนองจอก หนองจอก กรุงเทพฯ 150.00 2.02 2.15 2.04 1.90 2.07 1.97 1.98 1.97
115 PD0140 วัดใหม่กระทุ่มล้ม หนองจอก หนองจอก กรุงเทพฯ 100.00 โคลนเข้าบ่อ
116 NB0142 วัดปุรณาวาส ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 205.00 18.85 18.89 1903.00 18.87 19.12 18.77 18.23 17.76
117 NL0143 วัดปุรณาวาส ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 160.00 24.71 24.41 24.32 24.06 23.92 24.65 24.06 23.35
118 PD0141 วัดปุรณาวาส ทวีวัฒนา ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 117.00 24.60 24.38 24.66 24.15 24.03 25.03 25.14 24.83