การสูบทดสอบโดยวิธี AIR LIFT PUMP

วิธีการสูบทดสอบปริมาณน้ำของบ่อน้ำบาดาลนั้น สามารถทำได้หลายวิธี ส่วนมากที่นิยมใช้กันโดยทั่วๆ ไปคือการใช้เครื่องสูลน้ำแบบเทอร์ไบน์ หรือเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์ จุ่มใต้น้ำแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับภาคปฏิบัติมากนัก คือการสูบทดสอบโดยวิธี AIR LIFT PUMP ซึ่งมีวิธีการ
ปฏิบัติหลายขั้นตอน แต่ผลลัพธ์ที่ออกมาคุ้มค่าและได้ข้อมูลครบถ้วน โดยไม่ต้องใช้พลังงานจากไฟฟ้า แต่ต้องหลีงจากบ่อน้ำบาดาลดังกล่าวได้ผ่านการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลเบื้องต้นแล้วจะได้ผลดียิ่ง

อุปกรณ์ประกอบด้วย
1.ท่อชั้นนอก (DROP PIPE) PVCหรือท่อเหล็กขนาด 0 2" ความยาว ตามความต้องการ
2.ท่อชั้นใน (AIR LINE )PVC หรือท่ดเหล็กขนาด 0 1/2 " ความยาก ตามความต้องการ
3. เครื่องอัดอากาศตามความเหมาะสม
4. เครื่องถอดและประกอบชุดอุปกรณ์ติดตั้ง

หลักการทำงาน

หย่อนและต่อท่อน้ำ (DROP PIPE) รวมทั้งท่อลม (AIR LINE) จนได้ระดับความลึกที่ต้องการ โดยต้องให้ท่อลมอยู่เหนือกว่าท่อน้ำตามอัตราส่วน (สูตรสำเร็จ) เท่านั้น อัดอากาศเข้าไปในท่อลม เมื่อน้ำผสมกับอากาศทำให้น้ำมีน้ำหนักเบาและไหลย้อนเข้ามาตามท่อน้ำที่กำหนดไว้ซึ่งเราจะสามารถทดสอบ
ปริมาณจากปลายท่อส่งน้ำเหนือผิวดิน และวัดระดับน้ำขณะสูบน้ำได้ เหมือนเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำไฟฟ้าทั่วๆไป สามารถคำนวณได้ว่า จะใช้เครื่องสูบน้ำขนาดกี่แรงม้า เพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณจำเพาะของบ่อน้ำบาดาลโดยสมบูรณ์ และไม่ได้ต้องสุ่มเสี่ยงซื้อเครื่องสูบน้ำมาด้วยราคาแพงแต่ได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการบูรณาการแก่ราษฏรต่อไป
อนาคตโดย ศทบ. 10

สกู้ปย้อนหลัง