ติดต่อกรม

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) เลขที่ 87 หมู่ที่ 4 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

แบบฟอร์มติดต่อเรา

กรุณากรอกฟอร์มให้ครบถ้วนเพื่อติดต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เฉพาะไฟล์ .pdf, .doc, .docx, .jpg, .png และ .gif เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB