ผู้บริหาร

นายวิจิตร สดสะอาด

นายวิจิตร สดสะอาด

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)

ข่าวสมัครงาน

ติดต่อกรม

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง
94 หมู่ 2 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110