วีดิทัศน์

เกษตรกรภาคภูมิใจ ที่ได้รับความช่วยเหลือจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกร

  • อัพเดทวันที่ 12 มี.ค. 64
  • 360 อ่าน
Email