ข่าวสารนํ้าบาดาล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 11 ธ.ค. 61
  • อ่าน 89
  • เผยแพร่โดย เว็บไซต์หน่วยงาน Admin
Email

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมี นายจิรวัฒน์ ระโหฐาน นักพัฒนาระบบราชการ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรให้การบรรยาย มีหัวข้อการบรรยายดังนี้