ดาวน์โหลด

เอกสารงบทดลอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน งวด 12-12 ปี 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 82 ครั้ง อ่าน : 85 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr20 Admin

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ปี2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 54 ครั้ง อ่าน : 56 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr20 Admin

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ ของงบทดลองปี 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.17 Mb ดาวน์โหลด : 95 ครั้ง อ่าน : 220 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr20 Admin

งบทดลองประจำเดือน งวดที่ 7-16 ปีงบประมาณ 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 83 ครั้ง อ่าน : 211 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr20 Admin

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ