ดาวน์โหลด

โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ของการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ในพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

แผนที่น้ำบาดาลโครงการ EEC

https://drive.google.com/drive/folders/1lm840zwdUjAVB6McbOYzUNd_cMzYfrJX

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 397 ครั้ง อ่าน : 224 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr24 Admin

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 21.84 Mb ดาวน์โหลด : 391 ครั้ง อ่าน : 378 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr24 Admin

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาษาไทย

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 18.92 Mb ดาวน์โหลด : 188 ครั้ง อ่าน : 229 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr24 Admin

เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 81.64 Mb ดาวน์โหลด : 458 ครั้ง อ่าน : 515 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr24 Admin

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ