ดาวน์โหลด

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.26 Mb ดาวน์โหลด : 127 ครั้ง อ่าน : 131 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr6 Admin

รายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.58 Mb ดาวน์โหลด : 103 ครั้ง อ่าน : 123 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr6 Admin

หลักเกณฑ์และงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมา

หลักเกณฑ์และงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปึบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.99 Mb ดาวน์โหลด : 146 ครั้ง อ่าน : 219 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr6 Admin

แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. สงป.

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 79.71 Mb ดาวน์โหลด : 294 ครั้ง อ่าน : 166 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr6 Admin

แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 36.52 Mb ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง อ่าน : 152 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr6 Admin

แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....

แผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... (สงป.)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.15 Mb ดาวน์โหลด : 121 ครั้ง อ่าน : 125 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr6 Admin

แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 191.65 Mb ดาวน์โหลด : 163 ครั้ง อ่าน : 169 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr6 Admin

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ