ข่าวสารนํ้าบาดาล

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

  • อัพเดทวันที่ 27 พ.ค. 62
  • อ่าน 3,685
  • เผยแพร่โดย dgr6 Admin
Email

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้ประกอบในการบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ภายใต้แผนบูรณาการ