ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • อัพเดทวันที่ 12 ธ.ค. 62
  • อ่าน 170
  • เผยแพร่โดย dgr10 Admin
Email

ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม