ดาวน์โหลด

การประเมินส่วนราชการ

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 11.79 Mb ดาวน์โหลด : 82 ครั้ง อ่าน : 85 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 7.77 Mb ดาวน์โหลด : 82 ครั้ง อ่าน : 80 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ