ข่าวสารนํ้าบาดาล

พิธีลงนามคำรับรองการฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • อัพเดทวันที่ 4 ก.พ. 64
  • อ่าน 30
  • เผยแพร่โดย dgr10 Admin
Email

พิธีร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ทุกระดับ โดยท่าน อทบ.มอบหมายให้ รอง อทบ. กุศล โชติรัตน์ ผชช. ประกอบ อยู่คง ผชช.สิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ และ ผชช. วรีวสยา สินธุ เดชะ พร้อมด้วย ผอ.กพร. และเจ้าหน้าที่ กพร.เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.พ. 2564 เวลา 12.30 น. -14.30 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

อัลบั้มภาพ 5 ภาพ

พิธีร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ทุกระดับ โดยท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายศักดิ์ดา  วิเชียรศิลป์ มอบหมายให้ รอง อทบ. กุศล โชติรัตน์ ผชช. ประกอบ อยู่คง ผชช.สิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ และ ผชช. วรีวสยา สินธุ เดชะ พร้อมด้วย ผอ.กพร. และเจ้าหน้าที่ กพร.เข้าร่วมในพิธี   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.พ. 2564 เวลา 12.30 น. -14.30 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ