ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสารสนเทศ

รายการตรวจสอบแก้ไขข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด : 510 ครั้ง อ่าน : 306 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

รายการตรวจสอบแก้ไขข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 5 ล้านบาท

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด : 467 ครั้ง อ่าน : 261 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด : 423 ครั้ง อ่าน : 217 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 5 ล้านบาท

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ดาวน์โหลด : 711 ครั้ง อ่าน : 435 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.31 Mb ดาวน์โหลด : 204 ครั้ง อ่าน : 348 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 411 ครั้ง อ่าน : 206 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ที่มีงบประมาณเกินกว่า 100 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2556

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด : 179 ครั้ง อ่าน : 285 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.95 Mb ดาวน์โหลด : 199 ครั้ง อ่าน : 298 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 231 ครั้ง อ่าน : 272 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

แบบบัญชีราคากลาง งานพัฒนาระบบ ประเภทโปรแกรมประยุกต์ (Application Software Development)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.17 Mb ดาวน์โหลด : 234 ครั้ง อ่าน : 288 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J@KKRIT L33THONG

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ