ITA

คู่มือการประเมิน ITA 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.83 Mb ดาวน์โหลด : 30 ครั้ง อ่าน : 28 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

คู่มือการประเมิน ITA 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.32 Mb ดาวน์โหลด : 36 ครั้ง อ่าน : 37 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.39 Mb ดาวน์โหลด : 38 ครั้ง อ่าน : 41 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ