ITA

คู่มือการประเมิน ITA 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.83 Mb ดาวน์โหลด : 42 ครั้ง อ่าน : 40 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

คู่มือการประเมิน ITA 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.32 Mb ดาวน์โหลด : 47 ครั้ง อ่าน : 48 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.39 Mb ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง อ่าน : 53 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ