ITA

คู่มือการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.59 Mb ดาวน์โหลด : 10 ครั้ง อ่าน : 8 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

คู่มือการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.83 Mb ดาวน์โหลด : 53 ครั้ง อ่าน : 51 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

คู่มือการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.32 Mb ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง อ่าน : 57 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

คู่มือแนวทางประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.39 Mb ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง อ่าน : 63 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

จำนวนทั้งหมด 4 รายการ