ดาวน์โหลด

รางวัลเลิศรัฐ

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.09 Mb ดาวน์โหลด : 40 ครั้ง อ่าน : 34 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.18 Mb ดาวน์โหลด : 38 ครั้ง อ่าน : 36 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.00 Mb ดาวน์โหลด : 35 ครั้ง อ่าน : 32 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

จำนวนทั้งหมด 3 รายการ