ปฏิทินกิจกรรม

สัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (Groundwater Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 4-5 (สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล)

  • อัพเดทวันที่ 20 มี.ค. 66
  • 183 อ่าน
Email

วันที่ : 21 มี.ค. 66

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง ส่วนฝึกอบรม