ข่าวสารนํ้าบาดาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

RSS

เกษตรกรบ้านหนองอุมลัว ผุดโครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร หลังใช้น้ำบาดาลเพาะพันธุ์ต้นไม้จำหน่ายอู้ฟู่

สมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลบ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย รวมตัวจัดตั้งพื้นที่เกษตรตัวอย่าง แปลงเรียนรู้ฝึกปฏิบัติการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้ “โครงการเพิ่มศักยภาพไม้ดอกไม้ประดับครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บ้านหนองอุมลัว หมู่ที่ 6 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เพื่อส่งต่อความสำเร็จของเกษตรกรไทยให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน หลังจากกลุ่มสมาชิกดังกล่าวได้รับการสนับสนุน “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

14 ม.ค. 62

รมว. ทส. ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและศูนย์นาคราช เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านน้ำบาดาล พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับมอบนโยบาย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

2 พ.ย. 61
จำนวนทั้งหมด 237 รายการ