ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการดำเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.20 Mb ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง อ่าน : 4 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คำขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินพิเศษระยะสั้นปี 2567 ระยะที่ 2

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.63 Mb ดาวน์โหลด : 12 ครั้ง อ่าน : 20 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษระยะสั้นปี 2567 ระยะที่ 2

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.80 Mb ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง อ่าน : 22 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

การถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด : 21 ครั้ง อ่าน : 28 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รับสมัครสอบคัดเลือกผู้จัดการสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.87 Mb ดาวน์โหลด : 28 ครั้ง อ่าน : 117 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลประเภทที่สองและประเภทที่สาม และแผนการบริหารจัดการน้ำบาดาล ในการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.69 Mb ดาวน์โหลด : 31 ครั้ง อ่าน : 700 ครั้ง

เผยแพร่โดย : Puttipong P

รายงานประจำปี 2566 (Annual Report 2023)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.42 Mb ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง อ่าน : 71 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 17.25 Mb ดาวน์โหลด : 22 ครั้ง อ่าน : 37 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คำขอกู้เงินสามัญ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.36 Mb ดาวน์โหลด : 52 ครั้ง อ่าน : 64 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การจัดทำเสื้อโปโลสีเหลือง ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.29 Mb ดาวน์โหลด : 25 ครั้ง อ่าน : 88 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.72 Mb ดาวน์โหลด : 29 ครั้ง อ่าน : 39 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มกราคม

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.67 Mb ดาวน์โหลด : 62 ครั้ง อ่าน : 37 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 659 รายการ