ดาวน์โหลด

ประจำปี พ.ศ.2560

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) พ.ศ.2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.53 Mb ดาวน์โหลด : 748 ครั้ง อ่าน : 820 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด : 526 ครั้ง อ่าน : 624 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ