ปฏิทินกิจกรรม

สัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครงการจัดการความรู้ด้านน้ำบาดาล (Groundwater Knowledge Management: KM) ครั้งที่ 7 หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีในการติดตามและเฝ้าระวังบ่อสังเกตการณ์/บำรุงรักษา” และครั้งที่ 8 หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางติดตามการปนเปื้อนของชั้นน้ำระดับตื้น”

  • อัพเดทวันที่ 12 เม.ย. 66
  • 273 อ่าน
Email

วันที่ : 11 เม.ย. 66

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : ห้องประชุมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ชั้น 8 อาคาร 1

หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง