ปฏิทินกิจกรรม

อบรม หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลสำหรับเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

  • อัพเดทวันที่ 15 มิ.ย. 66
  • 229 อ่าน
Email

วันที่ : 15 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน : สำนักบริหารกลาง ส่วนฝึกอบรม