ติดต่อกรม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เลขที่ 26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)
จังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลมี 8 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดลำปาง
2.จังหวัดเชียงราย
3.จังหวัดเชียงใหม่
4.จังหวัดน่าน
5.จังหวัดพะเยา
6.จังหวัดแพร่
7.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8.จังหวัดลำพูน
ติดต่อ เลขที่ 430 หมู่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์ 0 5428 2357 โทรสาร 0 5428 2357
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)
จังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลมี 10 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดสุพรรณบุรี
2.จังหวัดกาญจนบุรี
3.จังหวัดชัยนาท
4.จังหวัดนครสวรรค์
5.จังหวัดนนทบุรี
6.จังหวัดปทุมธานี
7.จังหวัดสิงห์บุรี
8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9.จังหวัดอ่างทอง
10.จังหวัดอุทัยธานี
ติดต่อ เลขที่ 255 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ลาดตาล ต.โคกโคเฒ่า อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0 3544 0331 โทรสาร 0 3544 0331
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี)
จังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลมี 5 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดสระบุรี
2.จังหวัดนครนายก
3.จังหวัดปราจีนบุรี
4.จังหวัดเพชรบูรณ์
5.จังหวัดลพบุรี
ติดต่อ เลขที่ 81 หมู่ 5 ถ.สุวรรณศร ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทรศัพท์ 0 3638 7271 ,0 3667 0381 โทรสาร 0 3638 7200
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น)
จังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลมี 5 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดขอนแก่น
2.จังหวัดกาฬสินธุ์
3.จังหวัดมหาสารคาม
4.จังหวัดเลย
5.จังหวัดหนองบัวลำภู
ติดต่อ เลขที่ 178 ม.27 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4323 6663 โทรสาร 0 4324 1289
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา)
จังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลมี 4 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดนครราชสีมา
2.จังหวัดชัยภูมิ
3.จังหวัดบุรีรัมย์
4.จังหวัดสุรินทร์
ติดต่อ เลขที่ 87 ม.4 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4495 3705 / 0 4495 3677 โทรสาร 0 4495 3677
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง)
จังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลมี 8 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดตรัง
2.จังหวัดกระบี่
3.จังหวัดชุมพร
4.จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.จังหวัดพังงา
6.จังหวัดภูเก็ต
7.จังหวัดระนอง
8.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ติดต่อ เลขที่ 114 หมู่ 6 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0 7582 5700-1 โทรสาร 0 7582 5702
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)
จังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลมี 6 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดกำแพงเพชร
2.จังหวัดตาก
3.จังหวัดพิจิตร
4.จังหวัดพิษณุโลก
5.จังหวัดสุโขทัย
6.จังหวัดอุตรดิตถ์
ติดต่อ เลขที่ 84 หมู่ 8 บ้านทรงธรรม ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 0 5585 1127 โทรสาร 0 5585 1129
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)
จังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลมี 7 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดราชบุรี
2.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.จังหวัดนครปฐม
4.จังหวัดเพชรบุรี
5.จังหวัดสมุทรปราการ
6.จังหวัดสมุทรสงคราม
7.จังหวัดสมุทรสาคร
ติดต่อ เลขที่ 273 หมู่ที่ 1 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3233 4874 โทรสาร 0 3233 4872
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง)
จังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลมี 6 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดระยอง
2.จังหวัดจันทบุรี
3.จังหวัดฉะเชิงเทรา
4.จังหวัดชลบุรี
5.จังหวัดตราด
6.จังหวัดสระแก้ว
ติดต่อ เลขที่ 94 หมู่ที่ 2 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทรศัพท์ 0 3867 7768 โทรสาร 0 3867 7768
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี)
จังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลมี 6 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดอุดรธานี
2.จังหวัดนครพนม
3.จังหวัดสกลนคร
4.จังหวัดมุกดาหาร
5.จังหวัดหนองคาย
6.จังหวัดบึงกาฬ
ติดต่อ เลขที่ 134 หมู่ 14 ถ.อุดร-สกลนคร อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4292 0655 โทรสาร 0 4292 0655
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11(อุบลราชธานี)
จังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลมี 5 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดอุบลราชธานี
2.จังหวัดยโสธร
3.จังหวัดร้อยเอ็ด
4.จังหวัดศรีสะเกษ
5.จังหวัดอำนาจเจริญ
เลขที่ 106 หมู่ 2 บ้านนางิ้ว ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4595 5507 โทรสาร 0 4595 5507
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา)
จังหวัดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลมี 6 จังหวัด ดังนี้
1.จังหวัดสงขลา
2.จังหวัดนราธิวาส
3.จังหวัดปัตตานี
4.จังหวัดพัทลุง
5.จังหวัดยะลา
6.จังหวัดสตูล
ติดต่อ เลขที่ 439/10 ม.2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 0 7433 0225 โทรสาร 0 7433 0225

แบบฟอร์มติดต่อเรา

กรุณากรอกฟอร์มให้ครบถ้วนเพื่อติดต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เฉพาะไฟล์ .pdf, .doc, .docx, .jpg, .png และ .gif เท่านั้น ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10MB