สมัครงาน / อบรม

รับสมัครผู้สนใจฝึกอบรม หลักสูตร "อุทกธรณีวิทยาเบื้องต้น"

  • อัพเดทวันที่ 11 มิ.ย. 67
  • 703 อ่าน
Email

 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตร “อุทกธรณีวิทยาเบื้องต้น”
จำกัดเพียง 20 ที่นั่ง ลงทะเบียนฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักบริหารกลาง ส่วนฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “อุทกธรณีวิทยาเบื้องต้น” ระหว่างวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
 
เนื้อหาที่นำเสนอ
👉 ความรู้พื้นฐานด้านอุทกธรณีวิทยาประเทศไทย
👉 การสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
👉 อุทกธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
👉 การอนุรักษ์และฟื้นฟูน้ำบาดาล
👉 การกำกับดูแลทรัพยากรน้ำบาดาล
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการน้ำบาดาลให้แก่บุคลากรทั่วไป นิสิต นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานด้านน้ำบาดาล โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานด้านอุทกธรณีวิทยา ดร.ทัศนีย์ เนตรทัศน์ นายศศิน เฉลิมลาภ และนายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนฝึกอบรม โทรศัพท์ 0 2666 7165
ลงทะเบียนได้ที่นี่ หรือ สแกน QR Code